Oferta Fundacji

Poradnia Terapeutyczno-Pomocowa „Pod Mocnym Aniołem”

Poradnia Terapeutyczno-Pomocowa „Pod Mocnym Aniołem” została założona w dniu 02 kwietnia 2022 roku przy Parafii św. Michała Archanioła, podczas uroczystej Mszy Świętej, której przewodniczył Bp. Adam Bab. Inauguracja Poradni zapoczątkowała działalność: konsultacyjną, interwencyjną, psychoterapeutyczną, profilaktyczną, warsztatową oraz informacyjną Fundacji. Poradnia oferuje płatne bądź bezpłatne usługi psychologa, terapeuty uzależnień, psychoterapeuty, pedagoga, prawnika, duchownego oraz innych specjalistów działających na rzecz integralnego rozwoju bio-psycho-społeczno-duchowego człowieka.

Patronami Poradni są św. Michał Archanioł oraz św. Jan Paweł II.

Fot. Gabinet Poradni

HARMONOGRAM

PORADNI TERAPEUTYCZNO-POMOCOWEJ „POD MOCNYM ANIOŁEM”

PONIEDZIAŁEK

11.00 – 12.00 Otwarta INFOLINIA terapeutyczno-konsultacyjna tel. 573-779-165

12.00 – 15.00 Sekretariat / Rejestracja (gabinet)

17.15 – 18.15 Dyżur psychologa – P. Wojciech Brodaszewski (gabinet)

WTOREK

15.00 – 16.00     Dyżur terapeuty uzależnień – ks. Arkadiusz Paśnik         (gabinet)

16.00 – 17.00    Dyżur psychologa – P. Michał Jankowski                               (gabinet)

ŚRODA

15.00 – 16.00 Dyżur porady duchowej i pomoc psychologiczna – s. Alicja Mrozik (gabinet)

16.00 – 18.00     Superwizja Zespołu Poradniks. Arkadiusz Paśnik     (ostatnia śr. mies.)

18.00 – 19.00     Msza Św. za Uczestników warsztatów „Wreszcie Żyć” i Pacjentów Poradni (ostatnia śr. mies.)

19.00 – 21.00 Spotkanie Absolwentów Warsztatów „Wreszcie Żyć” (ostatnia śr. mies. – świetlica)

CZWARTEK

17.00 – 18.00 Dyżur terapeuty uzależnieńP. Kamila Duduś (gabinet)

18.00 – 19.00     Dyżur psychologa – o. Maciej Talewski       (gabinet)

PIĄTEK

14.00 – 17.00 Sekretariat / Rejestracja (gabinet)

15.00 – 16.00 Dyżur terapeuty uzależnień/psychologa P. Paweł Grzesiuk (gabinet)

16.00 – 17.00     Dyżur prawnika – P. Łukasz Włodkowski-Lewkut                 (gabinet)
– po uprzednim umówieniu telefonicznym tel. 725-557-012

Warsztaty „Dwanaście Kroków” – WRESZCIE ŻYĆ edycje : „12 kroków ku pełni życia „, „Po prostu wreszcie żyć!” oraz grupy absolwenckie „Dwanaście Kroków”

Jest to program terapeutyczno-rozwojowy prowadzący do uporządkowania życia wewnętrznego, zarówno w jego aspekcie psychicznym jak i duchowym. Wykorzystuje metodę pracy w oparciu o „Dwanaście Kroków”, ktora ma juz za niedługo około 100-letnią tradycję, w oparciu, o którą pracują setki tysięcy grup „anonimowych” (AA, NA, SA, AŻ, NAR-ANON, HAZ-ANON, etc.) na całym świecie, które zmagają się z uzależnieniem i współuzależnieniem. Warsztat „Wreszcie żyć” to nowy wymiar pracy z dwunatoma krokami zadedykowany dla wszystkich, nie tylko dla uzależnionych i współuzależnionych, jak bylo to dotychczas. Autorem jest niemiecki pastor Hegle Seekamp, a ks.prof.Romuald Jaworski jest jego inicjatorem na gruncie polskim. Szczególnie jest on przeznaczony dla osób przeżywających różnego rodzaju kryzysy, trudności emocjonalne, a także dla osób pragnących zadbać o swoj rozwój osobisty. Program opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, integruje w sobie elementarne elementy pracy psychologicznej i duchowej. To osobista i grupowa praca w oparciu o podręcznik i wsparcie grupy .

Warsztat umożliwia rozwój inspirowanay w znacznym stopniu tekstami biblijnymi, jak i refleksją psychologiczną. Do skorzystania z warsztatu zapraszamy zwłaszcza osoby:
uwikłane w uzależnienia osobiste lub osób im bliskich, zmagające się z konfliktami wewnętrznymi i zewnętrznymi, z zaniżoną samooceną, z tendencją do izolowania się, zależne, szukające uznania za wszelką cenę, przeżywające lęki, trudności decyzyjne, uwikłane w toksyczne relacje interpersonalne,• przesadnie odpowiedzialne lub wcale nieodpowiedzialne, zranione w dzieciństwie, posiadające nadmierną potrzebę kontroli, mające trudności w osiąganiu celów i realizacji swoich zamierzeń od początku do końca, pragnące zmiany swojego życia na lepsze, mające problem w relacji z Bogiem, szukające pogłębienia swojej osobistej relacji z Siła Wyższą, mające problem w relacji z samym sobą i otoczeniem.

Praca na „dwunastu krokach” na warsztatach „Wreszcie żyć” trwa około roku czasu w formule cotygodniowych dwugodzinnych spotkań w małych grupach. Warsztaty realizujemy głównie w Poradni „Pod Mocnym Aniołem” ul. Fabryczna 19/14 w Lublinie. Warsztaty są odpłatne.

Praca na Warsztacie ma na celu poprawę zdrowia duchowego i psychicznego, jak i polepszenie funkcjonowania społecznego. Wiele osób doświadcza pod wpływem warsztatu głębokiej przemiany w swoim życiu! Zapraszamy Cie do przebycia tej drogi razem z Fundacją Dwanaście Kroków!

Zapisy prowadzimy poprzez poniższy formularz.

Grupy wsparcia i treningi dla osób uzależnionych i współuzależnionych

W ramach celów statutowych Fundacja Dwanaście Kroków inicjuje i promuje działania na rzecz integralnego rozwoju człowieka w obszarach psychicznym, fizycznym, społecznym i duchowym. Jednym z kluczowych obszarów działalności jest przeciwdziałanie uzależnieniom oraz podejmowanie działań na rzecz osób uzależnionych, w tym działań leczniczych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tych osób, aktywizacja zawodowa i społeczna.

Dlatego też już niebawem zaproponujemy Wam treningi stacjonarne oraz wyjazdowe rozwoju osobistego oraz zapobiegania nawrotom dla osób uzależnionych. Na tę chwilę organizujemy samopomocowe grupy wsparcia uzależnionych i współuzależnionych w formule stacjonarnych cotygodniowych spotkań w Poradni „Pod Mocnym Aniołem”.