O Fundacji​

Data założenia –
07 października 2019 r.

Fot. Bp. Adam Bab oraz ks. Arkadiusz Paśnik podczas mszy inauguracyjnej.

Wolą fundatorów jest by Fundacja niosła pomoc osobom znajdującym się w różnych kryzysach, w szczególności osobom:
w kryzysach psychologicznych, uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonych uzależnieniem, osobom doświadczającym przemocy i zagrożonych przemocą oraz wielu innym osobom z problemami psychicznymi, duchowymi czy prawnymi.

Jesteśmy młodym Zespołem, który realizuje krok dwunasty: „Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym ludziom!” Stalismy się świadkami przemiany i chcemy Wam służyć, aby przekazać Program Dwunastu Kroków wszystkim potrzebujacym uzdrowienia wewnętrznego, nie tylko jak dotychczas cierpiącym z powodu uzależnień! Wierzymy w wartość Warsztatów „Wreszcie Żyć” i pracujemy dla Ciebie, by Ci przybliżyć te ścieżkę przemiany!

Jako Zespół Fundacji otworzylismy Poradnię Terapeutyczno-Pomocową „Pod Mocnym Aniołem” w Lublinie, abyś mógł także na pogłębionym poziomie skorzystać z profesjonalnego kontaktu z psychoterapeutą, psychologiem, ksiedzem, czy prawnikiem. Naszym celem jest oferować pomoc integralnie, staramy się łączyć rozwój duchowy z psychologicznym po to by W PEŁNI ŻYĆ! Swoją pracę terapeutyczną superwizujemy pod opieką ks. Arkadiusza Paśnik.
W dniu 2.04.2022 w święto patrona Poradni św. Jana Pawła II otwarcie Poradni inaugurował nasz przyjaciel Bp. Adam Bab, który pobłogosławił dziełom Fundacji. Jesteśmy też w kontakcie z inicjatorem warsztatów „Wreszcie Żyć” ks. prof. Romualdem Jaworskim, od którego otrzymaliśmy prawa autorskie do prowadzenia warsztatów. Staramy się by warsztaty prowadzili psychoterapeuci.

Nasza działalność wciąż się rozszerza: organizujemy też grupy wsparcia, „krokowe” grupy absolwenckie, konferencje, prelekcje, treningi rozwoju osobistego i zapobiegania nawrotom dla uzależnionych.

Zapraszamy Cię do skorzystania z naszej oferty!

Zarząd Fundacji Dwanaście Kroków

Statut Fundacji

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Statutu Fundacji Dwanaście Kroków:

Nasze cele:

  1. Inicjowanie i promowanie działań na rzecz integralnego rozwoju człowieka.
  2. Wsparcie i diagnoza osób w kryzysach.
  3. Przeciwdziałanie uzależnieniom.
  4. Przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu społecznemu.
  5. Aktywizacja zawodowa i społeczna.
  6. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Wartości

Nasze działania oparte są na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata. Łączymy rozwój duchowy i psychoterapię.

Działamy poprzez:

  • samopomocowe grupy wsparcia,
  • psychoterapie indywidualne i grupowe,
  • spotkania, warsztaty, szkolenia, treningi i konferencje,
  • poradnictwo, konsultacje i diagnostykę.