Polityka prywatności

dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu 12.krokow.net

I. Polityka prywatności

1. Właścicielem i Administratorem serwisu oraz danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem witryny internetowej jest Fundacja Dwanaście Kroków z siedzibą w Lublinie, ul. Fabryczna 19/15, 20-301 Lublin, KRS: 0000807356, NIP: 9462692362, REGON: 384572368, adres poczty elektronicznej: kontakt@12krokow.net, dalej „Usługodawca” lub „Administrator„.

2. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz prywatności można kontaktować się z Administratorem danych pod adresem e-mail kontakt@12krokow.net.

3. Usługodawca dostarcza i zarządza usługami dostępnymi w ramach serwisu, zwanego także stroną lub witryną internetową. Informacje o zasadach przetwarzania danych przekazywane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej dalej: „RODO”:

4. W ramach dostępu do funkcjonalności serwisu przetwarzane mogą być następujące dane:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres wykonywania działalności gospodarczej,
d) numer NIP, KRS, REGON,
e) adres poczty elektronicznej (e-mail),
f) numer telefonu,
g) dane przekazane przez samego Użytkownika w wiadomości e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem funkcjonalności serwisu,
h) numer rachunku bankowego,
i) adres IP,
j) przybliżona lokalizacja Internetowa,
k) inne dane niezbędne do prawidłowego korzystania z serwisu oraz świadczenia usług.
Jednakże zakres danych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora zależy każdorazowo od celu ich przetwarzania oraz tego jakie dane zostaną udostępnione przez samego Użytkownika.

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych Użytkowników, którzy kontaktują się z Usługodawcą jest dobrowolnie wyrażona zgoda, poprzez świadome działanie, jakim jest kontakt poprzez telefon, e-mail lub poprzez funkcjonalność serwisu umożliwiającą kontakt na odległość w jakiejkolwiek formie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji kontaktu, w tym przedstawienia oferty na usługi, na żądanie Użytkownika.

6. Celem przetwarzania danych jest:
– podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy- art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
– obsługa korespondencji wywołanej za pośrednictwem serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– analiza i statystyka przy wykorzystaniu danych anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– marketing własny przy wykorzystaniu danych anonimowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– obsługa newslettera – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art .6 ust. 1 lit. f RODO,
– obsługa komentarzy – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
– wykonywanie obowiązków księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego,
– archiwizacja danych na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

7. Okres przetwarzania danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania. Zasadniczo dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz do momentu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu.

8. Zewnętrzni usługodawcy mogą brać udział w przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Mogą to być następujące podmioty:
– hostingodawca,
– dostawca usługi chmury obliczeniowej,
– dostawca systemu mailingowego,
– dostawca systemu do fakturowania,
– podmioty świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczące obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
– pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.
– W ramach świadczonych usług dane osobowe mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi, związanym tajemnicą zawodową, w celu udzielenia Użytkownikowi pomocy prawnej wymagającej dostępu do jego danych osobowych.
– Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom władzy publicznej (np. policji, sądom, prokuraturze, organom podatkowym) w zakresie niezbędnym do realizacji ich obowiązków ustawowych.

9. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływały.

11. W ramach funkcjonowania strony internetowej gromadzone są także dane anonimowe, zwane także danymi automatycznymi – są to dane o Użytkowniku, które nie umożliwiają jego identyfikacji, a dotyczące sposobu korzystanie z serwisu w zakresie m.in. informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, przeglądanych podstronach witryny, czasie spędzonym na stronie przez Użytkownika, przejściach pomiędzy podstronami, kliknięciach w poszczególne odnośniki na stronie, źródle, z którego Użytkownik odwiedził stronę.
Celem przetwarzanie danych anonimowych odbywa się w celach analitycznych, statystycznych oraz marketingowych.
Dostęp do danych anonimowych mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, niezależnie od Administratora.
Dane anonimowe mogą być przetwarzane w państwach trzecich, bowiem Dostawcy wykorzystują do przechowywania gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA).

12. Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do cofnięcia zgody,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do przenoszenia danych osobowych,
– na zasadach określonych w artykułach 15-22 RODO.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych przez Administratora do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych jest zapewniane przez przeprowadzoną analizę ryzyka poszczególnych procesów przetwarzania oraz wdrożenie adekwatnych środków bezpieczeństwa. Stan infrastruktury teleinformatycznej jest monitorowany, a wewnętrzne przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o regulamin przetwarzania danych.
15. Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji polityki prywatności.

II. Polityka plików „Cookies”

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer Polityki Cookies.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Jak wyłączyć obsługę plików cookies?

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, ale w każdej chwili można zmienić ustawienia dotyczące tych plików w opcjach używanej przeglądarki.

W przeglądarce Firefox:
1. W prawym górnym rogu okna przeglądarki Firefox kliknij Otwórz menu (trzy poziome kreski) i wybierz Opcje.
2. Następnie wybierz zakładkę Prywatność.
3. Z menu rozwijanego w sekcji Historia wybierz opcję: Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika.
4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.
5. Wybierz okres przechowywania ciasteczek:
– Przechowuj: aż wygasną – ciasteczko zostanie usunięte po osiągnięciu daty wygaśnięcia, która jest określana przez witrynę wysyłającą ciasteczko.
– Przechowuj: do zamknięcia programu Firefox – ciasteczka przechowywane na komputerze będą usuwane przy zamknięciu Firefoxa.
– Przechowuj: pytaj za każdym razem – za każdym razem, gdy witryna próbuje wysłać ciasteczko, przeglądarka wyświetli monit z prośbą o podjęcie decyzji w sprawie przechowywania ciasteczka.
6. Zamknij okno opcji, aby zapisać ustawienia.

 Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Firefox.

W przeglądarce Google Chrome:
1. W prawy górnym rogu przy pasku adresu przeglądarki Google Chrome wybierz Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome (trzy poziome linie)
2. Wybierz Ustawienia.
3. Zjedź na dół okna i kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane…
4. W sekcji Prywatność kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji Pliki cookie możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:
– Blokuj próby umieszczania na komputerze danych z witryn,
– Blokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm – : zaznacz pole wyboru Ignoruj wyjątki i blokuj tworzenie plików cookies innych firm.

Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.

 Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Google Chrome.

W przeglądarce Internet Explorer / Edge
1. W oknie przeglądarki kliknij przycisk Narzędzia, a następnie wybierz
Opcje internetowe.
2. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o Ustawieniach przeglądarki Internet Explorer / Edge.

W przeglądarce Safari
Zmiana preferencji plików cookie lub usunięcie tych plików oraz danych witryn w Safari może mieć wpływ na działanie innych programów, np. takich jak Dashboard.
Wybierz polecenie menu Safari > Preferencje, kliknij w Prywatność, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
Zmienianie sposobu akceptowania plików cookie i danych witryn: Wybierz jedną z opcji obok etykiety Pliki cookie i dane witryn:
– Zawsze blokuj: Safari nie pozwala witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom na przechowywanie plików cookie oraz innych danych na Twoim Mac’u. Może to uniemożliwić niektórym witrynom poprawne działanie.
– Tylko z bieżącej witryny: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od aktualnie wyświetlanej witryny. Witryny internetowe często zawierają osadzone elementy pochodzące z innych źródeł. Safari nie pozwala tym innym podmiotom na przechowywanie i dostęp do plików cookie i innych danych.
– Z odwiedzonych witryn: Safari przyjmuje pliki cookie oraz dane witryn tylko od tych witryn, które odwiedzasz. Safari używa istniejących plików cookie, aby ustalid, czy dana witryna została już wcześniej przez Ciebie odwiedzona. Zaznaczenie tego pola wyboru pomaga w uniemożliwianiu
przechowywania na Macu plików cookie i innych danych witrynom zawierającym osadzone materiały z innych witryn.
– Zawsze pozwalaj: Safari pozwala wszystkim witrynom, innym podmiotom oraz reklamodawcom przechowywać pliki cookie oraz inne dane na Twoim Mac’u.

Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie i danymi witryn w przeglądarce Safari (Yosemite)
Blokowanie plików cookies w przeglądarce Safari na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

W przeglądarce Opera
Ustawienia ciasteczek Ustawienia > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka
Ustawienia ciasteczek umożliwiają kontrolowanie sposobu obsługi ciasteczek.
Domyślnie akceptowane są wszystkie ciasteczka.
W przeglądarce Opera dostępne są następujące opcje:
– Akceptuj ciasteczka – wszystkie ciasteczka są przyjmowane (opcja ustawiona domyślnie).
– Akceptuj ciasteczka tylko z witryny, którą odwiedzam – wszystkie ciasteczka pochodzące z domen innych, niż odwiedzana domena, są odrzucane.
– Nigdy nie akceptuj ciasteczek – wszystkie ciasteczka są odrzucane.

Więcej informacji o ciasteczkach w przeglądarce Opera.

ADMINISTRATOR