Informacje i ogłoszenia

Ogłoszenia dotyczące funkcjonowania Fundacji, informację o warsztatach, nowych grupach i inicjatywach.